Wybierz swój język

Oferujemy szeroką gamę usług teleinformatycznych. Obejmuje ona zarówno projekty i wdrożenia scentralizowanych rozwiązań systemowych opartych na platformie Windows, jak i nadzór i zarządzanie nimi. Oferta nasza zawiera również pełen pakiet rozwiązań niezbędnych do bezpiecznego i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak poczta e-mail, rozwiązania zabezpieczenia i przechowywania danych z rozwiązaniami antywirusowymi włącznie.

Wiodącą w naszej ofercie platformą systemową jest Windows ze wszystkimi rozwiązaniami, jakie ona oferuje, takimi jak Active Directory czy NTFS. Posiadamy także doświadczenie w administracji rozwiązaniami opartymi na platformach Linux czy AS/400.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.