AquilaSystem to koncept wsparcia zarówno projektów jak i wszelkich prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, jakie przed naukowcami stawia dziś praca w zespole. Głównym założeniem jest konsolidacja danych - sposobu ich pozyskiwania, składowania, analizowania oraz prezentowania. AquilaSystem ma za zadanie centralizację możliwie jak największej ilości etapów badań naukowych w celu optymalizacji czasu pracy zespołu naukowego oraz skupieniu jego wysiłków na założeniach badawczych, eliminując czasochłonne zagłębianie się w opanowywanie coraz bardziej skomplikowanych narzędzi oferowanych dla nowoczesnej analizy danych.

Bazując na strukturze modułowej, AquilaSystem oferuje pełną swobodę w doborze komponentów, ich wykorzystaniu, rozwijaniu i wymianie, zapewniając użytkownikowi przyjazne i jednorodne środowisko pracy bez konieczności zamykania się w jednym, niekompatybilnym z innymi rozwiązaniami narzędziem.

Wielojęzyczność to ta cecha, która nabiera coraz większego znaczenia w świecie stale zacierających się granic. AquilaSystem nie pozostaje obojętny w tym względzie pozwalając na konfigurację interfejsu użytkownika w praktycznie każdym języku świata bez konieczności ingerowania w zebrane dane naukowe.

Szczególną cechą systemu jest jego uniwersalność. Jako aplikacja internetowa jedynym wymaganiem do prawidłowej pracy jest posiadanie przeglądarki internetowej, co przekłada się bezpośrednio nie tylko na koszty, ale i na swobodny dobór urządzeń dostępowych, rozwiązując jednocześnie problem utrzymania jednorodnego środowiska i zapewnienia dostępu do danych przy prowadzeniu wielu projektów, zarówno trwających, jak i tych zakończonych.

Jako całość AquilaSystem stanowi osobny produkt. Poszczególne moduły wchodzą natomiast w skład oferty sprzętowej naszej firmy. Na życzenie klienta istnieje możliwość przygotowania dodatkowych modułów.

Dostępne moduły:

 

Moduł "AquilaSystem-GPS" to unikalna w skali światowej koncepcja podejścia do badań naukowych opartych o dane pozyskane za pomocą szeroko pojętych urządzeń wykorzystujących technologię GPS do śledzenia zwierząt. Jako pierwsza firma na świecie, "Aquila" oferuje rozbudowane narzędzie do wizualizacji uzyskanych z ich pomocą danych. Na wizualizacji się jednak nie kończy, jako że moduł oferuje również wyszukane opcje analizy oraz prezentacji wyników tych analiz, co stanowi swoistą rewolucję na rynku rozwiązań do śledzenia zwierząt. Wraz z dataloggerami "Aquila" moduł "AquilaSystem-GPS" staje się w pełni kompletnym rozwiązaniem, zachowując zgodność z przyjętą przez firmę koncepcją wsparcia badań naukowych poprzez odciążanie naukowców od żmudnych i czasochłonnych prac związanych z przygotowaniem i obróbką pozyskanych danych.

Dostępny przez przeglądarkę internetową moduł "AquilaSystem-GPS" pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym obecnej pozycji, zajmowanego rewiru bądź trasy przemieszczania się badanego obiektu bądź grupy obiektów na mapie. Zaawansowane opcje filtrowania umożliwiają nie tylko dowolne definiowanie określonego przedziału czasowego, ale też określanie stałych ram czasowych dzięki oferowanym przez moduł rozbudowanym funkcjom. Ułatwiają one w późniejszym etapie pozyskiwanie odpowiednich wizualizacji oraz uzyskiwanie pożądanych wyników analiz. Dane naukowe dostępne są również w formie tabelarycznej.

Wykonywane automatycznie przez moduł "AquilaSystem-GPS" standardowe analizy udostępniane są użytkownikom w czasie rzeczywistym. Pozostałe, bardziej zaawansowane analizy wykonać można przy pomocy przyjaznych kreatorów. Unikalną cechą modułu jest tutaj opcja porównań przeprowadzonych analiz. Porównania takie dostępne są zarówno z poziomu poszczególnych osobników, jak i wybranych przedziałów czasowych. Wyniki wszystkich analiz i porównań przedstawić można w formie zarówno zestawień liczbowych, jak i wykresów, co stanowi kolejny przełom w tej dziedzinie rozwiązań. Zestawienia i wykresy można następnie wyeksportować w formie plików w celu ich zamieszczenia w publikacjach i prezentacjach.

Zestawienia i wykresy to jednak nie wszystko. Moduł oferuje funkcję analiz GIS, dostępnych dotychczas jedynie w zaawansowanych i drogich aplikacjach. Za pomocą przyjaznych kreatorów można w krótkim czasie wykonać skomplikowane obliczenia zajmowanej przez śledzone obiekty powierzchni, a za pomocą kilku kliknięć otrzymać najświeższe wyniki w formie zarówno danych liczbowych, jak i wizualizacji na mapie.

Gwarantując bezpieczeństwo dostępu do aplikacji za pomocą między innymi szyfrowanego połączenia (aktywnego również podczas korzystania z map), moduł "AquilaSystem-GPS" pozostaje otwarty na możliwość obróbki danych w innych dostępnych na rynku rozwiązaniach. Dane zawarte zarówno na mapach, jak i w tabelach można z łatwością eksportować do plików w popularnych formatach w celu ich zamieszczania w prezentacjach i publikacjach, bądź też w celu poddania ich dalszej analizie w rozwiązaniach firm trzecich. To samo dotyczy wyników przeprowadzonych za pomocą modułu analiz. Otwartość modułu zachowana jest również w przeciwnym kierunku, możliwy jest bowiem import danych pozyskanych za pomocą innych rozwiązań. Opcja ta zapewnia prowadzenie spójnych analiz na przestrzeni wielu lat badań.

Dla klientów, którzy dokonają zakupu dataloggerów firmy "Aquila" moduł "AquilaSystem-GPS" oferowany jest jako uzupełnienie oferty sprzętowej. Moduł można również nabyć wraz z innymi modułami "AquilaSystem" bądź też jako osobne, jednorodne rozwiązanie. Na życzenie klienta istnieje możliwość rozszerzenia bądź zmiany zakresu dostępnych analiz i wykresów.

Pułapki do odłowu badanych zwierząt stanowią dziś integralną część działań ochroniarskich.

Pułapki firmy Aquila to rozwiązania będące niejako uzupełnieniem oferty produktowej. Patrząc jednak z perspektywy proponwanych przez naszą firmę rozwiązań oraz zakładanej koncepcji pełnego wsparcia badań naukowych stanowią one jak najbardziej naturalne rozszerzenie produktowego spektrum firmy.

Oferowane rozwiązania są wynikiem wieloletnich prac terenowych, w którym to czasie dokonano rozlicznych prób i przetestowano wiele rozwiązań. Na ich podstawie powstały urządzenia charakteryzujące się wysoką jakością wykonania i gwarantujące niezawodność działania nawet w trudnych warunkach terenowych. Całość oferty wzbogacono o najnowsze rozwiązania elektroniczne dające klientowi wielorakie możliwości zastosowania tych produktów w terenie.

Główny nacisk położony został na odłów ptaków, czyli tych organizmów, które dzięki posiadaniu umiejętności latania złapać jest najtrudniej.

Oferta pułapek firmy Aquila składa się z następujących typów rozwiązań:

1. Pułapki naziemne.

Posiadamy bogaty wybór pułapek naziemnych, poczynając od szeroko stosowanych pułapek w kształcie łuku (tzw. bownet), po pułapki prostokątne.

Pułapki bownet to największe pod względem rozmiarów rozwiązania oferowane przez naszą firmę. Ich średnica może sięgać 5 metrów. Standardowo oferowane są modele o średnicy 2,5 lub 3,5 metrów. Przeznaczone są głównie do odłowu dużych ptaków szponiastych. Modułowa konstrucja tych pułapek pozwala na swobodne ich przenoszenie, a całość mieści się w poręcznej torbie.

Pułapki prostokątne to rozwiązania mniejsze (maksymalna długość boku do 150 cm). Mogą być ustawione w pozycji poziomej lub lekko uniesione z jednego boku. Przeznaczone są do odłowu mniejszych ptaków szponiastych oraz wszystkich innych gatunków z wyłączeniem czapli, żurawi i bocianów.

2. Pułapki nakołkowe.

Pułapki te stosować można na wszelkiego rodzaju masztach, pozbawionych gałęzi kikutach drzew lub często specjalnie do tego celu przygotowywanych kołkach, które ptaki wykorzystują do odpoczynku lub polowania.

Oferujemy dwa typy nakołkowych pułapek:

zatrzaskowe - mechanizm zatrzaskuje siedzącego ptaka pomiędzy dwiema sieciami. Maksymalne rozmiary takich pułapek to około 1 metr wewnętrznej przestrzeni.

pętlowe - mechanizm zaciska wokół nóg siedzącego na wcześniej zamontowanej na końcu kołka specjalnej głowicy sznurek lub żyłkę uniemożliwiając ucieczkę.

3. Zdalne wyzwalanie pułapek.

Elektroniczne rozwiązania firmy Aquila pozwalają na zdalne wyzwalanie wszystkich rodzajów wyżej wymienionych pułapek. Standardowo wyposażone wyzwalacze umożliwiają pracę w terenie na odległość do 500 metrów. Nasza oferta nie kończy się jednak w tym miejscu. Oferujemy bowiem wiele dodatkowych opcji, które można zastosować przy odłowie zwierząt. Są to:

a) zwiększenie odległości między pułapką a wyzwalaczem do praktycznie każdej żądanej wartości

b) wyzwalanie kilku pułapek za pomocą jednego wyzwalacza

c) wyzwalanie jednej pułapki przy pomocy kilku wyzwalaczy

d) zastosowanie różnego rodzaju czujników w celu automatycznego wyzwalania pułapek

e) zastosowanie kamer w celu zdalnego monitorowania pułapek

f) zastosowanie przenośnych urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety, laptopy) do wyzwalania i monitorowania pułapek

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań możliwe jest łapanie zwierząt nawet z drugiego końca świata.

4. Sieci ornitologiczne

W ofercie firmy "Aquila" znajdziecie Państwo wykonane z najlepszych materiałów sieci ornitologiczne. Dostępne są wszelkie typy, od delikatnych sieci do łapania ptaków wróblowych po trwałe i mocne przeznaczone dla orłów. Wszystkie oferowane są w dowolnej konfiguracji i ilości półek.

5. Sieci

Oferujemy Państwu sieci różnej wielkości i przeznaczenia. Cechują się one przede wszystkim wytrzymałością, co pozwala na sprawne łapanie wszelkich gatunków ptaków i zwierząt.

 

Uwaga: Wykonujemy również dowolnego typu pułapki wedle życzeń i uwag klienta.

Datalogery GPS/GSM firmy Aquila to wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie do badań nad preferencjami siedliskowymi, terytoriami i ogólnopojętym przemieszczaniem się zwierząt. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom stosowanym już na etapie projektowania mamy możliwość zaoferować szeroki wybór urządzeń dopasowanych do wymogów klienta zarówno pod względem parametrów fizycznych, jak i funkcjonalności.

Datalogery GPS/GSM firmy Aquila zasilane są energią słoneczną. Oprócz standardowych w dotychczas stosowanych tego typu urządzeniach danych, jakimi są współrzędne geograficzne, gromadzą również takie informacje, jak wysokość nad poziomem morza, prędkość oraz kurs. Opcjonalne czujniki, w jakie można wyposażyć nasze datalogery, mogą rejestrować inne ważne dla danych badań wartości. Dane te są następnie przesyłane za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej GSM do serwerów, z których w bezpieczny i przyjazny sposób udostępniane są klientom za pomocą "AquilaSystem-GPS" - unikalnego w skali światowej modułu do wizualizacji i analizy danych telemetrycznych, będącego częścią "AquilaSystem".

Zastosowanie technologii GSM do transmisji danych pozwoliło nie tylko na drastyczne zmniejszenie kosztów pozyskiwania danych. Umożliwiło również zdalne monitorowanie oraz dało możliwość dowolnej zmiany konfiguracji urządzenia bez konieczności ponownego odłowu zwierzęcia.

Obudowa zaprojektowana została przy użyciu takich samych nowoczesnych narzędzi, jakie stosuje się obecnie przy projektowaniu pojazdów, dzięki czemu mamy możliwość położyć szczególny nacisk na zmaksymalizowanie komfortu obiektu badań, biorąc pod uwagę zarówno jego motorykę, jak i aerodynamikę, zachowując przy tym niewielkie wymiary i wagę urządzeń.

W porównaniu z dotychczas oferowanymi na rynku nadajnikami satelitarnymi nasze datalogery oferują ogromne (ponad 100-krotne) zwiększenie częstotliwości rejestrowanych danych. Koszt zakupu naszego urządzenia oraz koszt pozyskiwania danych jest przy tym o 2/3 niższy.

 

Standardowe parametry techniczne:

 • waga od 20g
 • zasilanie energią słoneczną
 • wykorzystanie telefonii komórkowej GSM
 • gromadzenie danych: współrzędne geograficzne, wysokość npm., prędkość
 • częstotliwość rejestracji danych: co 3 minuty w ciągu dnia, a przez krótsze okresy czasu nawet co 2 sekundy
 • częstotliwość przesyłania danych: co 3 minuty, a przez krótsze okresy czasu w trybie rzeczywistym
 • tryb nocny: częstotliwość rejestracji danych co 2 godziny
 • zdalna konfiguracja urządzenia
 • możliwość wykorzystania połączeń lokalnych operatorów sieci gsm (brak kosztów roamingu)
 • lekka, aerodynamiczna i dopasowana do wymogów środowiskowych obudowa
 • możliwość zastosowania dodatkowych czujników i modułów
 • zróżnicowane sposoby zamocowania

 

Zalety w stosunku do innych oferowanych rozwiązań:

 • wysoka częstotliwość gromadzenia danych
 • wysoka częstotliwość przesyłania danych
 • niski koszt zakupu
 • niski koszt przesyłania danych
 • możliwość zdalnej konfiguracji ustawień, w tym włączania/wyłączania trybu nocnego
 • innowacyjny sposób wizualizacji i analizy danych "AquilaSystem-GPS"

 Cena: 800 euro netto.

 

Dostępne modele:

21g21-gramowy logger firmy Aquila.

 • Model dedykowany dla ptaków o wadze minimalnej 700g
 • Wykonany z myślą o maksymalnym zredukowaniu wymiarów i masy
 • Wymiary zewnętrzne (bez uchwytów): 59x28x16,5mm
 • Sposób montażu: plecak

                                                                                                                                                          

26-gramowy logger firmy Aquila.25g

 • Model dedykowany dla ptaków o wadze minimalnej 830g
 • Wykonany z myślą o maksymalnym zredukowaniu powierzchni stycznej z ciałem ptaka i wysokości urządzenia
 • Duży panel, mający na celu zwiększenie efektywności ładowania przy niższym naświetleniu
 • Duża, wydajna bateria
 • Panel wystający po bokach poza bryłę urządzenia tak, aby zredukować możliwość jego zasłonięcia piórami
 • Wymiary zewnętrzne spód (bez uchwytów): 59x28mm
 • Wymiary zewnętrzne wierzch (bez uchwytów): 59x37x17,5mm
 • Sposób montażu: plecak

                                                                                                                                                         

34-gramowy logger firmy Aquila.33g

 • Model dedykowany dla ptaków o wadze minimalnej 1100g
 • Wykonany z myślą o maksymalnym zredukowaniu powierzchni stycznej z ciałem ptaka i wysokości urządzenia
 • Dwa duże panele mające na celu zwiększenie efektywności ładowania przy dłuższych okresach niskiego naświetlenia i/lub niskich temperaturach
 • Duża, wydajna bateria
 • Panele wystające z trzech stron poza bryłę urządzenia tak, aby zredukować możliwość ich zasłonięcia nawet długimi piórami
 • Wymiary zewnętrzne spód (bez uchwytów): 59x28mm
 • Wymiary zewnętrzne wierzch (bez uchwytów): 85x44x17,5mm
 • Sposób montażu: plecak

Powstała w 2006 roku firma "Aquila" pragnie zaoferować Państwu kompleksowe wsparcie projektów ochrony przyrody, łącząc swoje wieloletnie doświadczenie z dziedziny teleinformatyki z wiedzą i terenowym doświadczeniem ornitologicznym. Główny nacisk kładziemy na techniczną obsługę unijnych projektów ochrony przyrody, zapewniając dobór i zakup odpowiedniego sprzętu technicznego, dbając o nowoczesny i bezpieczny sposób gromadzenia danych naukowych i ich późniejszej analizy zgodnie z unijnymi wymogami oraz prezentując przebieg projektu i jego wyniki na profesjonalnie zaprojektowanym portalu internetowym.

Wypracowany przez nas bazodanowy system umożliwia gromadzenie wszelkich danych naukowych oraz poddanie ich dalszej analizie zarówno dla potrzeb badawczych, jak i ogólnopoznawczych w nowoczesny, przejrzysty i bezpieczny sposób. Poprzez integrację z portalem internetowym daje on możliwość prezentacji wyników w zależności od potrzeb szerszemu gronu odbiorców lub wybranym grupom specjalistów.

Z bogatej oferty sprzętowej wymienić należy:

Oferujemy również szeroko rozumiane wsparcie w pracach terenowych.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.