Wizualizacja danych przestrzennych GIS w module AquilaSystem-GPSZ początkiem roku wprowadzono nową funkcjonalność do modułu AquilaSystem-GPS, służącego do wizualizacji danych pozyskanych za pomocą dataloggerów. Funkcjonalność ta pozwala na wyliczanie danych przestrzennych GIS. Tego typu analizy dostępne były dotychczas jedynie w zaawansowanych i kosztownych aplikacjach. Obecnie można je wykonać przy pomocy kilku kliknięć myszą wewnątrz modułu wykorzystując najnowsze, przesłane przez loggery, dane, a otrzymane wyniki bez wysiłku zaimportować do prezentacji lub publikacji w formie zarówno liczbowej, jak i wizualizacji na mapie.

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.