Orlik grubodzioby Henryk z Biebrzańskiej populacji.Opublikowano kolejną pracę poświęconą badaniom orlików grubodziobych Aquila clanga. Tym razem dotyczy ona zagadnienia migracji europejskiej populacji tego gatunku. W badaniach wykorzystano dataloggery firmy Aquila.

Publikację można pobrać tutaj.

 

 

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.