Prezentacja wyników śledzenia orłów cesarskich z wykorzystaniem dataloggerów naszej firmy.W dniach 7-10 września w miejscowości Katuń na Ałtaju w Rosji odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja "Orły Palearktyki: Nauka i Ochrona". Zgromadzeni na niej eksperci z całego świata przedstawili status wybranych gatunków ptaków szponiastych w swoim regionie, wskazując na problemy dotyczące ich ochrony.

Specjalne panele konferencyjne poświęcono trzem zagrożonym gatunkom ptaków: orłom stepowym Aquila nipalensis, rybołowom Pandion haliaetus oraz orłom cesarskim Aquila heliaca. W szczególności sytuacja tego pierwszego gatunku wydaje się wręcz katastrofalna. W okresie ostatnich dwudziestu lat jego populacja zmniejszyła się w niektórych rejonach nawet o 80% i jesli trend ten utrzyma się dalej, za kolejne 20 lat gatunek ten zniknie całkowicie z powierzchni naszej planety. Głównym czynnikiem wyniszczającym ten gatunek zdaje się być, jak zwykle w takich wypadkach, człowiek i jego działalność. W tym wypadku dużą rolę odgrywają z pozoru niewinne napowietrzne i nieizolowane linie energetyczne. Żyjące na otwartych przestrzeniach orły bardzo chętnie korzystają ze słupów energetycznych. Niezaizolowane przewody są powodem dużej śmiertelności tych ptaków. Szacuje się, że z tego powodu ginie nawet kilkaset tysięcy orłów rocznie. Do tego dochodzą niestety kolejne problemy podczas migracji, takie jak odstrzał, czy wręcz łapanie dzikich ptaków, które następnie sprzedawane są na targach. Jednak zdaniem ekspertów wszystkie te problemy nie powinny byc powodem tak drastycznego spadku liczebności orłów stepowych. Główne przyczyny pozostają według nich nieznane i priorytetem zdaje się być ich szybkie rozpoznanie.

Nasza firma zaprezentowała najnowsze modele dataloggerów, dzięki którym już niejednokrotnie udało się wskazać zagrożenia, na jakie narażone są ptaki szponiaste zarówno na terenach lęgowych, jak i podczas migracji i na zimowiskach.

Po zakończeniu konferencji organizatorzy przygotowali szereg wycieczek po przepięknych terenach Ałtaju.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za wspaniale przygotowaną konferencję!

Portal GPS | Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.